Kemian kevät ’23: LY-kemian osuus yhdessä paketissa

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän osuus Kemian kevät ’23 -kirjassa on koottu oheiseen tiedostoon Kemian kevät ’23 -seminaari pidetään Tauno Nurmela salissa 18.-21..4. Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmästä tapahtumassa esiintyy 16 kandi- ja maisterivaiheen opiskelijaa. Voit tutustua ryhmän esittelyyn sekä opiskelijoiden ja väitöskirjatyöntekijöiden tutkielma- ja tutkimusabstrakteihin Kemian kevät -kirjan kautta. Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän osuus kirjasta löytyy klikkaamalla linkkiä alla. KEMIAN KEVÄT 2023 […]

Katso uusin kemistin urapolkuvideo

Millaisia urapolkuja kemistillä voi olla: Turun yliopiston alumnit kertovat omia kokemuksiaan kemian opinnoista ja kemistin urasta Luonnollista kemiaa -hankkeen tuottamien kemistinurapolkuhaastattelujen tarkoituksena on auttaa kemian opiskelijoita, antamalla heille vinkkejä ja kokemuksia erilaisista kemistin urapolun vaiheista. Tässä jaksossa vieraana on FM Kalle Virta, joka toimii tällä hetkellä tutkimusjohtajana ProFarm yrityksessä. Hän valmistui noin 10 vuotta sitten […]

Kemian kevät ’22: LY-kemian osuus yhdessä paketissa

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän osuus Kemian kevät ’22 -kirjassa on koottu oheiseen tiedostoon Kemian kevät ’22 -kirja on julkaistu ja se on saatavilla kokonaisuudessaan kemian kevät -sivujen kautta. Jos haluat vilkaista vain luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän osuutta ko. kirjassa, klikkaa linkkiä alla. Kemian kevät 22 LYkemia

Uusi Akatemiaprojekti NCRG:lle: ChemKing

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi 4-vuotisen rahoituksen uudelle ChemKing-hankkeelle. Juha-Pekka Salminen Turun yliopistosta johtaa hanketta, jossa kehitetään ja käytetään uusia analysointimenetelmiä kasvi- ja hyönteiskunnan kemiallisen monimuotoisuuden määrittämiseksi. Menetelmien keskiössä on kymmenien yhdisteryhmien ja useiden satojen erilaisten yhdisteiden absoluuttinen kvantitointi tuhansien yhdisteiden seoksista. Näytematriisit sisältävät viideltä mantereelta peräisin olevia kasvilajeja sekä paikallisia että […]

Lakan ellagitanniinnit tehosivat sairaalabakteeriin

Tuoreessa tutkimushankkeessa selvisi, että lakan ellagitanniineissa on huomattava antimikrobinen teho sairaalabakteerina tunnettua MRSA-kantaa vastaan. Bakteerien lisääntyvä vastustuskyky antibiooteille on tulevaisuuden lääketieteen suurimpia haasteitta. Etenkin sairaalabakteerina tunnetun MRSA:n eli metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttamat vaikeahoitoiset haavainfektiot ovat lisääntyneet. HUSin, VTT:n, Turun yliopiston sekä espanjalaisten Hospital Universitario Principe de Astúrias ja Fundación Jiménez Díaz -tutkimuslaitosten hankkeessa selvitettiin […]

Entistä tarkempaa tietoa tanniinien bioaktiivisuudesta

Milla Leppä puolusti 15.12.2020 menestyksekkäästi väitöskirjaansa, jossa hän tutki kasveissa yleisiä proantosyanidiineja poikkeuksellisella tarkkuudella. Kasvitanniinien avulla voidaan vähentää märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöjä ja eläinten terveyttä heikentävien loisten määrää. Tanniinien monimuotoisuus on toistaiseksi hankaloittanut tutkimustulosten luotettavuutta. Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa FM Milla Leppä kehitti menetelmän, jolla tanniinien monimuotoisuutta ja toisaalta niiden antiloisaktiivisuutta voidaan tutkia entistä tarkemmin. Kasvit tuottavat […]

Uusia kemiallisia menetelmiä kasvien puolustusyhdisteille

Jorma Kim puolusti 8.12.2020 menestyksekkäästi väitöskirjaansa, jossa hän tutki poikkeuksellisen laajasti kasvien puolustusyhdisteitä uusien menetelmien avulla. Kasvit tuottavat monia puolustusyhdisteitä kasvinsyöjiä vastaan. Näistä fenoliset yhdisteet voivat hapettuessaan heikentää ruuan laatua sekä haitata kasvinsyöjien ruuansulatusta ja kasvua. Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa Jorma Kim kehitti menetelmän, jonka avulla havaitaan, mitkä yhdisteet ovat alttiita hapettumaan kasvien omien entsyymien […]

Kemian kevät ’20: LY-kemian osuus yhdessä paketissa

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän osuus Kemian kevät ’20 -kirjassa on koottu oheiseen tiedostoon Kemian kevät ’20 -kirja on julkaistu ja se on saatavilla kokonaisuudessaan kemian kevät -sivujen kautta. Jos haluat vilkaista vain lääkekehityksen kemian pääaineen kuvausta tai koko luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän osuutta ko. kirjassa, klikkaa linkkiä alla. Kemian kevät 20 LYkemia

LY-kemian LuK-työt syksylle 2020

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän LuK-työaiheet  syksylle ’20 on nyt päivitetty Luonnonyhdistekemian LuK-työn tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä joillakin bioanalyyttisten menetelmien osa-alueilla sekä vahvistaa opiskelijan laboratoriotyöskentelytaitoja ja –rutiineja. Hyvin tehdyn, neljä täyttä viikkoa kestäneen laboratoriotyön jälkeen työstä kirjoitetaan lyhyt työselostus ja samasta aihepiiristä tehdään myös LuK-tutkielma. Tänä vuonna olemme rakentaneet LuK-työpaketin poikkeuksellisesti niin, että opiskelija voi vaikuttaa oman […]

LY-kemian LuK-työt syksylle 2019

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän 19 LuK-työaihetta syksylle ’19 on nyt päivitetty Luonnonyhdistekemiasta on tarjolla 19 erilaista LuK-harjoitustyötä. Töistä 12 on täysin uusia eli niitä ei ole tehty aiemmin. Kaikissa muissakin töissä opiskelijan on mahdollista vaikuttaa työn sisältöön niin, että työstä saadaan mahdollisuuksien mukaan myös tutkimuksellisesti uusia tuloksia. Tämä on ollut jo yli 10 vuotta LY-kemian LuK-töiden kultaisena […]