Uusi Akatemiaprojekti NCRG:lle: ChemKing

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi 4-vuotisen rahoituksen uudelle ChemKing-hankkeelle.

Juha-Pekka Salminen Turun yliopistosta johtaa hanketta, jossa kehitetään ja käytetään uusia analysointimenetelmiä kasvi- ja hyönteiskunnan kemiallisen monimuotoisuuden määrittämiseksi. Menetelmien keskiössä on kymmenien yhdisteryhmien ja useiden satojen erilaisten yhdisteiden absoluuttinen kvantitointi tuhansien yhdisteiden seoksista. Näytematriisit sisältävät viideltä mantereelta peräisin olevia kasvilajeja sekä paikallisia että trooppisia hyönteisiä ja niiden metaboliatuotteita.

Hankkeessa pyritään lisäksi rakentamaan ennustavia malleja siitä, millaisia uusia tuhohyönteisiä voisi esiintyä tulevaisuuden muuttuvissa ympäristöissä ja ilmastoissa. Hyönteiskemiaa varten tutkimushankkeessa käytetään uutta innovaatiota, MetaboKIT-työkalua, jolla voidaan paljastaa kasvien tärkeimmät puolustusyhdisteet ja hyönteisten kyky käsitellä näitä puolustusyhdisteitä. Kehitettäviä työkaluja voidaan käyttää myös linkittämään globaaleja biodiversiteettimuutoksia vastaaviin muutoksiin luonnon kemiallisessa monimuotoisuudessa.

Lue hankeuutinen Turun Sanomista, Turun yliopiston tiedotteesta tai Suomen Akatemian sivuilta.