Tiedepaukkutiimi vieraili NCRG:n labrassa

Uusimmassa Tiedepaukussa pureuduttiin ruskan väreihin ja niiden taustalla oleviin kemiallisiin yhdisteisiin. Marianna Manninen tekee samoista väriaineista opettajan erikoistyötään luonnonyhdistekemian labrassa ja pääsi vierailemaan myös tälle videolle. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lasten osoittamaan innostukseen tieteestä ja valkotakkien innostuneeseen asenteeseen tieteen teossa. Ehkä näillä asioilla on jotain tekemistä toistensa kanssa? Seuraavaa videota odotellessa saadaan lukea tarkempi kuvaus ruskasta […]

Luonnonyhdistekemian tarjoama kurssipaletti 2015-16

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän tarjoama kurssipaletti lukuvuodelle 2015-16 Tutkimusryhmämme vastaa paitsi suoraan luonnonyhdistekemiaan liittyvästä opetuksesta, niin monista kromatografiaan, massaspektrometriaan ja yleiseen spektroskopiaan linkittyvistä kursseista. Kaikki aineopintotasoiset kurssit pidetään joka vuosi ja syventävät kurssit joka toinen vuosi. Tämä kannattaa huomioida, kun miettii minä vuonna kursseja aikoo käydä. Aineopintotasoiset kurssit 2015-16 Petri pitää Spektroskopian perusteet (4 op) periodissa I […]

LegumePlus-projektin alustavat tulokset

Julkaistava yhteenveto Palkokasveilla on kaksi etua muihin rehukasveihin verrattuna. Ne sisältävät runsaasti proteiinia ja vaativat vain vähän tai ei lainkaan typpilannoitteita. Palkokasvit tarjoavat myös muita hyötyjä: pyhäapilan ja keltamaitteen sisältämät bioaktiiviset yhdisteet parantavat märehtijöiden kykyä hyödyntää proteiineja ravinnosta, vähentävät metaanintuotantoa eläimessä, kontrolloivat loiseliöitä ja parantavat rehun laatua. LegumePlus-projektin tavoitteena on tehdä tutkimusta näillä osa-alueilla. Tässä […]

Kasvitanniineilla voidaan parantaa rehun koostumusta

Kemian kevät-tapahtuman ensimmäisen päivän 23.4. päätti posterinäyttely, jossa orgaanisen ja luonnonyhdistekemian maisteriopiskelijat esittelivät tutkimustensa tuloksia. Milla Lepän (kuvassa) tutkimus pyrki löytämään uusia mahdollisuuksia tanniinien ja makromolekyylien vuorovaikutusten tutkimiseen. – Työni liittyy laitoksellamme tehtävään selvitykseen, jossa tutkitaan kasvitanniinien biologisia vaikutuksia. Niitä voidaan tutkimustulostemme mukaan käyttää esimerkiksi märehtijöiden rehussa esiintyvien loisten tuhoamiseen, Leppä selvitti. Kemian laitoksen järjestämässä […]

Kemistit torjuvat ilmastonmuutosta

Keväisin kasvit ovat lujilla: niiden pitää samanaikaisesti kasvattaa lehdissään fotosynteettistä solukkoa sekä rakentaa itselleen kemiallinen puolustusjärjestelmä. Näiden puolustusyhdisteiden tutkimus saattaa tuoda pian yllättävää apua ilmastonmuutokseen. ​Monet kasvit alkavat vähitellen heräillä talviuniltaan. Kasvisoluissa on käynnissä keväisin kemiallisen osaamisen taidonnäyte, kertoo luonnonyhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen. – Me kemian laitoksella tutkimme muun muassa kasvien kemiallista monimuotoisuutta. Tutkimus tutkimukselta […]

Hyönteiset vaikuttavat kasvien evoluutioon

Kasveja syövät hyönteiset voivat vaikuttaa kasvien evoluutioon paljon nopeammin kuin on aiemmin uskottu, paljastaa Turun yliopiston uusi tutkimus. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Science-tiedelehdessä 5. lokakuuta. ​Pitkään on spekuloitu sillä, että kasvien ja niitä syövien hyönteisten väliset vuorovaikutukset ovat paljolti syynä luonnossa tavattavaan lajirunsauteen. Toistaiseksi asian kokeellinen todistaminen on ollut vaikeaa. Professori Juha-Pekka Salminen Turun yliopiston kemian […]

Tanniineilla märehtijöiden päästöt pienemmiksi

Kansainvälinen LegumePlus-projekti tutkii, voitaisiinko tanniineja sisältävällä rehulla vähentää märehtijöiden kasvihuonepäästöjä ja samalla parantaa maidon ja lihan laatua. Vuodenvaihteessa alkaneessa LegumePlus-projektissa tutkitaan erilaisissa hernekasveissa olevien tanniinien vaikutusta märehtijöiden proteiinien hyödyntämiseen ja kasvihuonepäästöihin. Hankkeessa selvitetään, minkälaisista tanniinimolekyyleistä olisi eniten hyötyä märehtijöiden ruokinnassa. – On huomattu, että tietynlaiset tanniinit parantavat märehtijöiden typpimetaboliaa eli kykyä käyttää ravinnon proteiineja hyväkseen. […]