LY-kemian LuK-työt syksylle 2020

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän LuK-työaiheet  syksylle ’20 on nyt päivitetty

Luonnonyhdistekemian LuK-työn tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä joillakin bioanalyyttisten menetelmien osa-alueilla sekä vahvistaa opiskelijan laboratoriotyöskentelytaitoja ja –rutiineja. Hyvin tehdyn, neljä täyttä viikkoa kestäneen laboratoriotyön jälkeen työstä kirjoitetaan lyhyt työselostus ja samasta aihepiiristä tehdään myös LuK-tutkielma.

Tänä vuonna olemme rakentaneet LuK-työpaketin poikkeuksellisesti niin, että opiskelija voi vaikuttaa oman laboratoriotyönsä sisältöön monella eri tasolla. Näin varmistetaan, että työ on bioanalytiikasta ja luonnontieteellisistä ilmiöistä kiinnostuneen opiskelijan mielestä paitsi hyödyllinen, niin myös kiinnostava. Eri tasot on kuvattu alla koreissa A, B ja C.

Kori A: Menetelmäspesifinen valikoima

 1. Nestekromatografisten menetelmien vertailu ja edelleen kehittäminen
 2. Detektiomenetelmien vertailu ja edelleen kehittäminen
 3. Kuoppalevyteknisten menetelmien vertailu ja edelleen kehittäminen
 4. Joistain edellä kuvatuista luotu sopiva yhdistelmä
 5. Luonnontieteellisen ilmiön tutkiminen, jossa menetelmät pidetään vakioina

Kori B: Laitespesifinen valikoima

 1. Yhdisteiden ja yhdisteseosten bioaktiivisuuden tutkiminen kuoppalevylukijalla
 2. Yhdisteiden puhdistaminen preparatiivisen nestekromatografian avulla
 3. Yhdisteiden puhdistaminen semipreparatiivisen nestekromatografian avulla
 4. Yhdisteseosten HPLC-DAD -analytiikka
 5. Yhdisteseosten UHPLC-DAD -analytiikka
 6. Yhdisteseosten UHPLC-DAD -analytiikka yhdistettynä kolmoiskvadrupolimassaspektrometriin
 7. Yhdisteseosten UHPLC-DAD -analytiikka yhdistettynä korkean resoluution massaspektrometriin

Kori C: Aihespesifinen valikoima

 1. Vapaavalintaisten kasvien kemiallisen koostumuksen tutkiminen
 2. Erikoistuneiden metaboliittien kemiallinen karakterisointi
 3. Kasvien kemiallisen monimuotoisuuden tutkiminen
 4. Kasvien bioaktiivisten yhdisteiden puhdistaminen ja karakterisointi
 5. Kasvien bioaktiivisuuden ja bioaktiivisten yhdisteiden tutkiminen
 6. Bioaktiivisten yhdisteiden muokkaaminen
 7. Chililajikkeiden tulisuuden määrittäminen
 8. Lääkeaineiden ja pentagalloyyliglukoosin välisen vuorovaikutuksen tutkiminen
 9. Punaviinin väriaineiden ja tanniinien määrittäminen
 10. Vihreän teen polyfenolien karakterisointi ja kvantitointi

Lopullinen työvalinta voi olla esimerkiksi:

 • A1+B4+C3: Erilaisten kolonnien, eluenttien ja gradienttien vaikutus yhdisteiden kromatografiseen erottumiseen
 • A2+B6/B7+C1/C5: Kvantitatiivisten LC-MS/MS –menetelmien lineaaristen kvantitointialueiden tutkiminen
 • A2+B6+B7+C2: Massaspektrometristen detektiomenetelmien kirjo yhdisteiden karakterisoinnissa
 • A1/A2+B6/B7+C3: Detektoitavissa olevien yhdisteiden lukumäärän maksimointi UHPLC-MS/MS-menetelmien avulla
 • A1/B2+B6/B7+C1/C5: LC-MS/MS –menetelmien nopeuttaminen ja detektointirajojen alentaminen
 • A3+B1+C5: Kuoppalevyteknisten menetelmien nopeuden ja kapasiteetin kasvattaminen
 • A1+A2+B2+C4: Yhdisteiden puhdistamisen optimointi ja sen vaikutus yhdisteiden karakterisointiin
 • A5+B6/B7+C7: Chililajikkeiden tulisuuden määrittäminen

Töiden valitseminen käytännössä

Jos olet kiinnostunut edellä kuvatuista bioanalytiikan LuK-harjoitustöistä, niin varaa Zoom-keskusteluaika sähköpostitse (j-p.salminen@utu.fi), niin jutellaan töistä ja niiden sisällöstä tarkemmin, sekä koostetaan juuri sinulle sopiva analyyttinen työ. Osa työaiheista on sellaisia, että ne menevät sitä mukaa kun niitä käydään varaamassa. Suurin osa töistä on kuitenkin joustavia eli kaikille riittää varmuudella jokin kiinnostava haaste bioanalytiikan ja luonnonyhdistekemian kiehtovasta maailmasta. Työt tulee varata 31.5.2020 mennessä.