Luonnonyhdistekemian tarjoama kurssipaletti 2015-16

Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän tarjoama kurssipaletti lukuvuodelle 2015-16

Tutkimusryhmämme vastaa paitsi suoraan luonnonyhdistekemiaan liittyvästä opetuksesta, niin monista kromatografiaan, massaspektrometriaan ja yleiseen spektroskopiaan linkittyvistä kursseista. Kaikki aineopintotasoiset kurssit pidetään joka vuosi ja syventävät kurssit joka toinen vuosi. Tämä kannattaa huomioida, kun miettii minä vuonna kursseja aikoo käydä.

Aineopintotasoiset kurssit 2015-16

 • Petri pitää Spektroskopian perusteet (4 op) periodissa I (Nettiopsu, Opinto-opas)
 • JP pitää Luonnonyhdisteiden kemia –kurssin (4 op) periodissa II (Nettiopsu, Opinto-opas)
 • Maarit pitää kurssin Ympäristökemia (4 op) periodissa III. Kurssin voi suorittaa joko osana kemian (Nettiopsu, Opinto-opas) tai ympäristötieteiden (Opinto-opas) opintoja.
 • Maarit pitää myös viestintäopintoihin kuuluvan Kemian tieteellinen viestintä I –kurssin (4 op) periodeissa II-IV (Nettiopsu, Opinto-opas)

Labrassa voit keskittyä LuK-työhön (9 op), joiden aiheina on tällä kertaa:

 • Ahomansikan lehtien ja marjojen bioaktiivisuusvertailu sekä yhdistekoostumuksen tutkiminen.
 • Chililajikkeiden tulisuuden määrittäminen nestekromatografia-massaspektrometrian avulla.
 • Granaattiomenan antioksidanttirikkaimpien polyfenolien kartoittaminen ja karakterisointi.
 • Maitohorsman poikkeukselliset ellagitanniinit: kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi.
 • Marjojen terveysvaikutteisten väriaineiden tutkiminen.
 • Rikkakasvimyrkyn vaikutus perunan sekundaarimetaboliitteihin.
 • Tanniinin ja lääkeaineiden väliset vuorovaikutukset ja liukoisuus.
 • Trooppisen kasvilajin alkaloidien puhdistaminen ja analytiikka.
 • Vihreän teen polyfenolien karakterisointi ja kvantitointi LC-MS -tekniikalla.

LuK-työn jälkeen tehdään vielä LuK-tutkielma (6 op).

Syventävät kurssit 2015-16

 • JP opettaa Tanniinien ja muiden polyfenolien kemiaa (4 op) periodissa I (Nettiopsu, Opinto-opas)
 • Maarit ja JP pitää kurssin Developments in polyphenol chemistry: past, present and future (3 op) periodissa II (Nettiopsu, Opinto-opas)
 • JP pitää Luonnonyhdistekemian kenttäkurssin (4 op) periodissa IV (Nettiopsu, Opinto-opas)
 • Näiden kurssien lisäksi voit tenttiä kirjatentteinä Luonnonyhdistekemian valinnaisen opintojakson I tai II (3-8 op) (Opinto-opas I, Opinto-opas II) ja samaten Ympäristökemian valinnaisen opintojakson I tai II (3-8 op) (Opinto-opas I, Opinto-opas II)
 • Labrassa voit keskittyä joko syventävään harjoitustyöhön (10 op) tai erikoistyöhön (35 op). Näiden aiheita pitää tulla kysymään ihan itse 🙂

Muista syventävistä kursseista

2016-17 pidetään ainakin seuraavat syventävät kurssit, joista merkittävä osa tulee tarjontaan englanninkielisinä: